Chow Mei Fun

Thin Rice Noodle
41. Vegetable Chow Mei Fun 10.95
42. Chicken Chow Mei Fun 10.95
43. Pork Chow Mei Fun 10.95
44. Beef Chow Mei Fun 11.95
45. Shrimp Chow Mei Fun 11.95
46. House Special Chow Mei Fun 12.95
47. Singapore Mei Fun 12.95