Chow Mei Fun

Thin Noodle
41. Vegetable Chow Mei Fun 8.95
42. Chicken Chow Mei Fun 8.95
43. Pork Chow Mei Fun 8.95
44. Beef Chow Mei Fun 9.95
45. Shrimp Chow Mei Fun 9.95
46. House Special Chow Mei Fun 10.50
47. Singapore Mei Fun 10.50